Jak ratować zanim nadejdzie pomoc?


  W ostatnią sobotę marca w siedzibie OSP Rzgów odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla drużyn MDP z gminy Rzgów, który został zorganizowany z inicjatywy Komendanta Gminnego druha Adama Góreckiego wraz z pomocą Naczelnika z OSP w Starowej Górze druha Janusza Pacześniaka. (...)

  30.03.2019 roku 8 osób z MDP Starowa Góra oraz 8 osób z MDP Rzgów uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dzień rozpoczął się od zajęć teoretycznych po ich zakończeniu uczestnicy wzięli udział w zajęciach praktycznych gdzie mogli wykazać się wiedzą którą zdobyli podczas porannych zajęć.

  Najmłodsi uczestnicy kursu należący do OSP Starowa Góra, Tomek lat 7 oraz Staś lat 11 za swoje zaangażowanie oraz dociekliwość podczas zajęć ukończyli kurs z wyróżnieniem.
Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o odbytym szkoleniu oraz gadżety z Gminy Rzgów.

Galeria artykułu

 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone