FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI W GMINIE RZGÓW


W piątek, 17 sierpnia burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński podpisał z jednostkami OSP umowy o przekazaniu wyposażenia. Wartość sprzętu ostatecznie zakupionego to: 99 621 złotych,  z czego 99 % to dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, a tylko jeden procent to wkład własny gminy Rzgów.
W piątek, 17 sierpnia burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński podpisał z jednostkami OSP umowy o przekazaniu wyposażenia. Wartość sprzętu ostatecznie zakupionego to: 99 621 złotych,  z czego 99 % to dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, a tylko jeden procent to wkład własny gminy Rzgów.
Dzięki pozyskanym środkom jednostki OSP otrzymały wyposażenie i sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa, które zagraża zdrowiu i życiu poszkodowanych. Zakupiono m. in. torby medyczne z butlami powietrznymi, defibrylatory, detektory napięcia, detektory wielogazowe, bosak dielektryczny, latarki ręczne, pilarki spalinowe.
Zakupiony sprzęt z pewnością zwiększy możliwości prowadzenia akcji ratowniczych w zakresie ratowania życia i mienia ludzkiego oraz w sposób bardziej efektywny zakres udzielania pomocy w czasie wypadków drogowych.
Wniosek gminy Rzgów został złożony w ramach VIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań, ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. 
 
Miron Ossowski
główny specjalista ds. rozwoju i promocji gminy
Foto: Katarzyna Wankiewicz
 
Galeria artykułu

Prezez Zarządu Gminnego podczas podpisania umowy o przekazazanie sprzętu
 
 
 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone